Waarom werken bij BetuweZorg?

  • Hartverwarmende collega's
  • Opleidingsmogelijkheden
  • Inspraak in werktijden

Medezeggenschap

Cliëntenraad

Wij vinden het belangrijk dat cliënten meedenken over de koers die wij volgen. Daarom heeft BetuweZorg een cliëntenraad. Cliënten of hun vertegenwoordigers kunnen zich hiervoor verkiesbaar stellen.

Ondernemingsraad

Medewerkers van BetuweZorg worden vertegenwoordigd door de ondernemingsraad. Samen met de directie zoeken zij naar de juiste balans tussen de belangen van het personeel en de onderneming.

Raad van Toezicht

De directie van BetuweZorg wordt bijgestaan door de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht toetst en beoordeelt het gevoerde beleid en geeft gevraagd en ongevraagd advies over strategische beslissingen.

Kwaliteit van zorg

Kwaliteit

Wij werken continue aan het verbeteren van onze kwaliteit. Wij zijn HKZ gekwalificeerd (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorg) Dit geeft aan dat onze organisatie voldoet aan vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen van de geleverde zorg.

Waardering, klacht of compliment

Wij doen er alles aan om onze cliënten tevreden te houden. Door uw waardering, klacht en/of compliment verbeteren wij onze dienstverlening continue.

Privacy

BetuweZorg voldoet aan de Wet bescherming persoonsgegevens en houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij gaan uiterst zorgvuldig om met privacy gevoelige gegevens.

Onze cliënten beoordelen ons

Onze cliënten hebben onze dienstverlening beoordeeld met een

8.5

Aanmelden informatieavond Aanmelden informatieavond