Persoonlijke verpleging en verzorging

Meestal worden wij ingeschakeld door het ziekenhuis, via de transfer-verpleegkundige. Wij komen altijd eerst voor een intakegesprek naar u toe. Uw contactpersoon en/of mantelzorger(s) kunnen daarbij aanwezig zijn. De zorg die u nodig heeft, wordt in kaart gebracht en afgestemd op uw persoonlijke situatie, uw wensen en uw behoefte. Er wordt ook gekeken naar wat u zelf nog kunt en waar uw omgeving u in kan ondersteunen. Wij bepalen dan gezamenlijk voor welke taken er professionele hulp nodig is. Uiteraard spelen wij in op noodsituaties. Als het dringend is dan wordt er direct met zorg gestart, ons intakegesprek volgt dan later. Onze zorg wordt vastgelegd in een zorgplan die in de loop van de tijd nog kan worden bijgesteld als dat nodig is.

BetuweZorg medewerkster

Kosten en regelingen

Zvw (Zorgverzekeringswet)

Voor het aanvragen van verpleging en verzorging kunt u direct contact opnemen met BetuweZorg. Onze wijkverpleegkundige maakt dan een afspraak en komt bij u thuis voor het stellen van een indicatie. Samen met u wordt gekeken welke zorg er nodig is. Wijkverpleging wordt vergoed door uw zorgverzekering, u betaalt hiervoor geen extra kosten.

Wlz (Wet langdurige zorg)

Verpleging en verzorging kan ook geleverd worden vanuit een Wlz indicatie (indicatie voor verpleeghuiszorg). Er is dan sprake van een meer intensieve zorgvraag waarbij 24-uurs toezicht of zorg in de nabijheid nodig is. Voor de zorg betaalt u een eigen bijdrage aan het CAK (Centraal Administratiekantoor). De hoogte van de eigen bijdrage wordt bepaald door het CAK en is afhankelijk van uw inkomen.

Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)

Verzorging wordt soms ook vergoed vanuit de Wmo. Er is dan wel een indicatie nodig. Deze kunt u aanvragen bij het Wmo-loket van uw gemeente. Zij bepalen of u hiervoor in aanmerking komt. Voor de zorg betaalt u een eigen bijdrage aan het CAK (Centraal Administratiekantoor). De maximale eigen bijdrage is € 19,00 per maand.

Onze cliënten beoordelen ons

Onze cliënten hebben onze dienstverlening beoordeeld met een

8.4