Kosten en regelingen

Zvw (Zorgverzekeringswet)

Voor het aanvragen van verpleging en verzorging kunt u direct contact opnemen met BetuweZorg. Onze wijkverpleegkundige maakt dan een afspraak en komt bij u thuis voor het stellen van een indicatie. Samen met u wordt gekeken welke zorg er nodig is. Wijkverpleging wordt vergoed door uw zorgverzekering, u betaalt hiervoor geen extra kosten.

Wlz (Wet langdurige zorg)

Verpleging en verzorging kan ook geleverd worden vanuit een Wlz indicatie (indicatie voor verpleeghuiszorg). Er is dan sprake van een meer intensieve zorgvraag waarbij 24-uurs toezicht of zorg in de nabijheid nodig is. Voor de zorg betaalt u een eigen bijdrage aan het CAK (Centraal Administratiekantoor). De hoogte van de eigen bijdrage wordt bepaald door het CAK en is afhankelijk van uw inkomen.

Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)

Verzorging wordt soms ook vergoed vanuit de Wmo. Er is dan wel een indicatie nodig. Deze kunt u aanvragen bij het Wmo-loket van uw gemeente. Zij bepalen of u hiervoor in aanmerking komt. Voor de zorg betaalt u een eigen bijdrage aan het CAK (het Centraal Administratiekantoor). De maximale eigen bijdrage is € 17,50 per 4 weken.

Onze cliënten beoordelen ons

Onze cliënten hebben onze dienstverlening beoordeeld met een

8.3