Persoonlijke verpleging en verzorging

U, uw familielid of uw zorgverlener informeert ons over uw situatie. Wij komen altijd eerst voor een intakegesprek naar u toe. Uw contactpersoon en/of mantelzorger(s) kunnen daarbij aanwezig zijn. Wij kijken samen naar uw persoonlijke situatie, wensen en behoefte. En brengen daarna in kaart wat voor zorg u nodig heeft. We kijken daarbij ook wat u zelf nog kunt doen en waar uw omgeving u kan helpen.

Kosten en regelingen

Zvw (Zorgverzekeringswet)

Voor het aanvragen van verpleging en verzorging neemt u contact op met BetuweZorg. Onze wijkverpleegkundige maakt dan een afspraak en komt bij u thuis voor het stellen van een indicatie. Samen met u kijken we welke zorg er nodig is. Wijkverpleging vergoedt uw zorgverzekering. U betaalt hiervoor geen extra kosten. Voor 2024 heeft BetuweZorg een contract met alle zorgverzekeraars.

Wlz (Wet langdurige zorg)

BetuweZorg levert ook vanuit een Wlz indicatie (indicatie voor verpleeghuiszorg). Er is dan sprake van een meer intensieve zorgvraag waarbij 24-uurs toezicht of zorg in de nabijheid nodig is. Voor de zorg betaalt u een eigen bijdrage aan het CAK (Centraal Administratiekantoor). De hoogte van de eigen bijdrage wordt bepaald door het CAK en is afhankelijk van uw inkomen.

Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)

De Wmo vergoedt soms ook de verzorging. Er is dan wel een indicatie nodig. Vraag deze aan bij het Wmo-loket van uw gemeente. Zij bepalen of u hiervoor in aanmerking komt. Voor de zorg betaalt u een eigen bijdrage aan het CAK (Centraal Administratiekantoor). De maximale eigen bijdrage is € 20,60 per maand.

Onze cliënten beoordelen ons

Onze cliënten hebben onze dienstverlening beoordeeld met een

8.5

Aanmelden informatieavond Aanmelden informatieavond