Kan iedereen gebruik maken van individuele begeleiding?

Dat ligt eraan of u individuele begeleiding krijgt vanuit de Wmo. In dat geval moet u aan een aantal eisen voldoen. Deze staan hier voor u opgesomd:

  • U moet 18 jaar of ouder zijn.
  • U bent niet zelfredzaam of kunt niet op eigen houtje meedoen met de samenleving.
  • U heeft geen recht op zorg die valt onder de Wlz (Wet langdurige zorg).
  • Het is niet mogelijk om voldoende hulp te ontvangen van bekenden.

Als u niet aan deze eisen voldoet, zijn er voldoende mogelijkheden om hulp te ontvangen. Zo kan bijvoorbeeld ook vanuit de Wlz begeleiding worden geleverd. En zelfs voor mensen onder de 18 kan begeleiding worden geleverd vanuit de Jeugdwet. Bij BetuweZorg kijken we namelijk naar wat er wél mogelijk is. Wij zijn er om u te helpen. Ook als u niet zeker weet of u recht heeft op individuele begeleiding vanuit de Wmo, kunt u contact met ons opnemen. Om hulp te ontvangen zult u vaak eerst om hulp moeten vragen. Blijf niet zitten in een situatie waar u ongelukkig van wordt. Voor veel problemen is een oplossing te vinden en wij kunnen u daarbij helpen.

Telefonisch contact voor Thuiszorg

Kosten en regelingen

Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)

Voor persoonlijke begeleiding heeft u een indicatie nodig. Deze kunt u aanvragen bij het Wmo-loket van uw gemeente. Zij bepalen of u hiervoor in aanmerking komt. Als u thuiszorg ontvangt, dan betaalt u in de meeste gevallen hiervoor alleen nog een eigen bijdrage aan het CAK (het Centraal Administratie Kantoor). De maximale eigen bijdrage is € 19,00. Het CAK regelt alles verder en u betaalt elke maand aan hen.

Wlz (Wet langdurige zorg)

Begeleiding kan ook geleverd worden vanuit een Wlz indicatie (indicatie voor verpleeghuiszorg). Er is dan sprake van een meer intensieve zorgvraag waarbij 24-uurs toezicht of zorg in de nabijheid nodig is. Ook voor deze vorm van zorg betaalt u een eigen bijdrage aan het CAK (Centraal Administratiekantoor). De hoogte van de eigen bijdrage wordt bepaald door het CAK en is afhankelijk van uw inkomen.

Onze cliënten beoordelen ons

Onze cliënten hebben onze dienstverlening beoordeeld met een

8.3