- Liane Vernoy - Verzorgende IG / Maatschappelijke zorg

Een schoon huis is belangrijk

Een schone leefomgeving is belangrijk voor uw gemoedstoestand. Als uw huis vervuilt, kunt u zich snel depressief of gestrest voelen. U gaat daardoor nog minder aan uw huishouden doen. Het gevolg is een neerwaartse spiraal waar u moeilijk weer uitkomt. Bovendien is een schoon huis een hygiënisch huis. Goede hygiëne is van essentieel belang voor een goede gezondheid. Als u hulp nodig heeft bij het huishouden dan is het belangrijk dat u dit zo snel mogelijk regelt. Hetzelfde geldt voor verzorging bij u thuis.

Tevreden client in haar woonkamer met kopje koffie

Kosten en regelingen

Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)

Voor hulp bij het huishouden heeft u een indicatie nodig. Deze kunt u aanvragen bij het Wmo-loket van uw gemeente. Zij bepalen of u hiervoor in aanmerking komt. Als u thuiszorg ontvangt, dan betaalt u in de meeste gevallen hiervoor alleen nog een eigen bijdrage aan het CAK (het Centraal Administratie Kantoor). De maximale eigen bijdrage is € 19,00 per maand.

Wlz (Wet langdurige zorg)

Huishoudelijke hulp kan ook geleverd worden vanuit een Wlz indicatie (indicatie voor verpleeghuiszorg). Er is dan sprake van een meer intensieve zorgvraag waarbij 24-uurs toezicht of zorg in de nabijheid nodig is. Ook voor deze vorm van zorg betaalt u een eigen bijdrage aan het CAK (Centraal Administratiekantoor). De hoogte van de eigen bijdrage wordt bepaald door het CAK en is afhankelijk van uw inkomen.

Particuliere hulp

Wanneer u geen indicatie heeft kunt u de huishoudelijke hulp ook particulier via ons inkopen. Ook kunt u, aanvullend op uw indicatie, hulp bij ons inkopen. Voor meer informatie verwijzen wij u graag door naar ANNE DOET.

Onze cliënten beoordelen ons

Onze cliënten hebben onze dienstverlening beoordeeld met een

8.4