- Liane Vernoy - Verzorgende IG / Maatschappelijke zorg

Een schoon huis is belangrijk

Een schone leefomgeving is belangrijk voor uw gemoedstoestand. Als uw huis vervuilt, kunt u zich snel depressief of gestrest voelen. U gaat daardoor nog minder aan uw huishouden doen. Het gevolg is een neerwaartse spiraal waar u moeilijk weer uitkomt. Bovendien is een schoon huis een hygiënisch huis. Goede hygiëne is van essentieel belang voor een goede gezondheid. Als u hulp nodig heeft bij het huishouden dan is het belangrijk dat u dit zo snel mogelijk regelt. Hetzelfde geldt voor verzorging bij u thuis.

Tevreden client in haar woonkamer met kopje koffie

Kosten en regelingen

Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)

Voor hulp bij het huishouden heeft u een indicatie nodig. Deze kunt u aanvragen bij het Wmo-loket van uw gemeente. Zij bepalen of u hiervoor in aanmerking komt. Als u thuiszorg ontvangt, dan betaalt u in de meeste gevallen hiervoor alleen nog een eigen bijdrage aan het CAK (het Centraal Administratie Kantoor). De maximale eigen bijdrage is € 19,00 per maand.

Wlz (Wet langdurige zorg)

Huishoudelijke hulp kan ook geleverd worden vanuit een Wlz indicatie (indicatie voor verpleeghuiszorg). Er is dan sprake van een meer intensieve zorgvraag waarbij 24-uurs toezicht of zorg in de nabijheid nodig is. Ook voor deze vorm van zorg betaalt u een eigen bijdrage aan het CAK (Centraal Administratiekantoor). De hoogte van de eigen bijdrage wordt bepaald door het CAK en is afhankelijk van uw inkomen.

Onze cliënten beoordelen ons

Onze cliënten hebben onze dienstverlening beoordeeld met een

8.4