Advies, instructie en voorlichting

Een probleem met uw gezondheid kan zorgen voor onzekerheid bij u zelf of bij uw partner. Uw huisarts heeft u bijvoorbeeld verteld dat u een chronische ziekte heeft en u heeft moeite met de gevolgen hiervan, u merkt dat u of uw partner vergeetachtig wordt of u heeft moeite met de dagelijkse bewegingen zoals (trap) lopen, bukken, in of uit bed komen.

De wijkverpleegkundige van BetuweZorg kan u helpen om uw onzekerheid of twijfel weg te nemen. Zij kan u voorlichting geven over de gevolgen van een chronische ziekte, adviseren over andere hulpverleners zoals een ergotherapeut of advies over hulpmiddelen uitbrengen.

Bij een afspraak thuis zal de wijkverpleegkundige met u bespreken welke vragen u heeft. Afhankelijk daarvan wordt gekeken of één inhoudelijk gesprek voldoende is of dat er behoefte is aan meerdere gesprekken. Aan deze huisbezoeken (maximaal 4 per jaar) zijn voor u geen kosten verbonden.