Kwaliteit

Betuwezorg werkt continue aan het verbeteren van de kwaliteit. Wij zijn HKZ gekwalificeerd hetgeen aangeeft dat onze organisatie voldoet aan vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen van de geleverde zorg. BetuweZorg is aangesloten bij brancheorganisatie Zorgthuisnl, die onze belangen behartigt.

BetuweZorg gebruikt de meldcode huiselijk geweld, ontspoorde mantelzorg en grensoverschrijdend gedrag. De meldcode ondersteunt medewerkers bij signalen hiervan.

Alles draait om tevreden cliënten en medewerkers. Om de zorg waar mogelijk te kunnen verbeteren voeren wij regelmatig externe tevredenheidsonderzoeken onder onze cliënten en medewerkers uit. Het meest recente rapportcijfer uit 2016 van onze medewerkers is een 7,4. Onze cliënten waarderen BetuweZorg met een 7,9.

76% van onze cliënten beveelt onze organisatie aan, dit cijfer ligt lager dan het landelijk gemiddelde (86%). Waar onze cliënten zeer positief zijn over onze bereikbaarheid en het vertrouwen in en aandacht van onze zorgverleners, vinden zij dat BetuweZorg zich nog kan verbeteren op de aspecten meebeslissen van wie zij zorg ontvangen en informatie over het uitvallen van zorgverleners.