Waardering, klacht of compliment

BetuweZorg doet er alles aan om al haar cliënten tevreden te houden. Het indienen van een waardering, klacht of compliment kan bijdragen aan het verder verbeteren van onze dienstverlening.

Waardering

Wij willen graag weten hoe u, uw familie of uw mantelzorger onze zorg ervaart of heeft ervaren. Wij stellen het dan ook zeer op prijs als u uw waardering wilt plaatsen op een onafhankelijke ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidzorg; www.zorgkaartnederland.nl

Klacht

Onze medewerkers proberen de zorg aan u en alles eromheen zo goed mogelijk uit te voeren. Toch kan het voorkomen dat u hierover niet geheel tevreden bent. Wanneer dit het geval is horen wij dat graag, zodat we samen met u naar een oplossing kunnen zoeken. U kunt ook altijd contact opnemen met onze onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon. Onze klachtenprocedure bestaat uit de volgende stappen:

1. In gesprek
Bent u ergens niet tevreden over, bespreekt u dit dan in eerste instantie met de desbetreffende medewerker of zijn/haar leidinggevende. Hij/zij zal er alles aan doen om het probleem naar tevredenheid te verhelpen en samen met u te zoeken naar een passende oplossing.

2. Hoofd bedrijfsvoering
Komt u er niet uit met uw zorgverlener of zorgcoördinator dan kunt u de klacht hoger in de organisatie laten beoordelen. U kunt dit doen door het invullen van een verbeterformulier, welke is op te vragen bij uw zorgcoördinator.

3. Klachtenfunctionaris
Mocht u na het volgen van bovenstaande stappen nog niet tevreden zijn, kunt u uw klacht indienen bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir, e-mail bemiddeling@quasir.nl. Indien u hierbij hulp nodig hebt kunt u terecht bij Zorgbelang Nederland: www.zorgbelang-nederland.nl. Zij kunnen u informatie geven over uw rechten of plichten, maar kunnen bijvoorbeeld ook ondersteunen bij het opstellen van een brief. 

4. Geschillencommissie
Als het bespreken/behandelen van uw klacht niet tot een bevredigende oplossing heeft geleid, kunt u uw klacht schriftelijk en gemotiveerd voorleggen aan de geschillencommissie Stichting Zorggeschil www.zorggeschil.nl

Compliment

Bent u juist ergens heel tevreden over en wilt u een compliment maken aan een medewerker, het team of de organisatie dan horen wij dat natuurlijk graag. U kunt de betreffende medewerker(s) hierover direct complimenteren of contact opnemen met uw zorgcoördinator.