Privacy

BetuweZorg voldoet aan de Wet bescherming persoonsgegevens en bereidt zich voor op de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij gaan uiterst zorgvuldig om met privacy gevoelige gegevens. Onze systemen zijn adequaat beveiligd en onze medewerkers zullen uw gegevens nooit zonder uw toestemming aan derden verstrekken. Zij hebben hiervoor allen een geheimhoudingsverklaring ondertekend.