Missie en visie

Missie

Mensen zolang mogelijk in eigen omgeving laten wonen.

Visie

BetuweZorg wil bekend staan als een maatschappelijk verantwoorde en betrokken thuiszorgorganisatie waar cliënten centraal staan. De cliënten worden ondersteund in het vergroten van hun zelfredzaamheid door betrokken vrijwilligers en medewerkers die met passie en plezier hun taak uitvoeren. Transparantie en professionaliteit geven vertrouwen naar financiers en leveren daarmee een aandeel aan de participatiemaatschappij. Hierdoor blijft de, door demografische ontwikkelingen, groeiende zorg ook voor het komende decennium betaalbaar. en de continuïteit van BetuweZorg gewaarborgd door haar financieel gezonde positie.