Kernwaarden

Betrokken

BetuweZorg is betrokken bij de persoonlijke en maatschappelijke situatie van haar cliënten en medewerkers en levert een aandeel aan de veranderende maatschappij.

Transparant

BetuweZorg heeft een platte organisatiestructuur. Maakt gebruikt van zorgregistratiesoftware waartoe cliënten en medewerkers online toegang hebben. Betuwezorg communiceert op een open wijze naar haar stakeholders om hen daarmee inzicht te geven in de strategie, bedrijfsvoering, kwaliteit van zorg en cliënten- en medewerkerstevredenheid.

Eerlijk

BetuweZorg is integer naar medewerkers en cliënten en communiceert open over ontwikkelingen in de zorg en daaruit voortvloeiende consequenties, zodat verwachtingen tussen cliënt en zorgverlener optimaal op elkaar zijn afgestemd.

Realistisch

BetuweZorg doet graag alles voor cliënten en medewerkers, maar weet en communiceert dat een ieder zijn of haar eigen verantwoordelijkheid heeft in deze veranderende maatschappij.