Raad van toezicht

De directie van BetuweZorg wordt bijgestaan door de Raad van Toezicht, bestaande uit minimaal drie personen, die tenminste 4 keer per jaar bijeen komt. De Raad van Toezicht toetst en beoordeelt het gevoerde beleid en geeft gevraagd en ongevraagd advies over strategische beslissingen. 

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

A.G. (Ton) van Vliet
Financiƫn
R.R. (Roel) Snel
Zorgtechnologie
P.F. (Petra) Kalkman
Ergotherapie
E. (Ernst) Scipio
Strategie en verandermanagement