Ondernemingsraad

BetuweZorg & Dienstverlening B.V. heeft sinds januari 2016 een ondernemingsraad (OR) welke bestaat uit 9 leden. Deze leden vormen een goede afspiegeling van de verschillende disciplines binnen de onderneming.

Elke maand komen de OR-leden bijeen voor overleg. Daarnaast is er met regelmaat overleg met de directie. Tijdens deze bijeenkomsten wordt het personeelsbelang, het beleid van de onderneming, en het gezamenlijk belang van beide partijen besproken.

De OR vertegenwoordigt in het bijzonder de belangen van de medewerkers en heeft als taak om met de directie een balans te vinden tussen de belangen van onderneming en personeel. Inzicht in rechten en plichten, inzet, informatie van en communicatie met de achterban, zijn ingrediƫnten die nodig zijn voor het succes van een ondernemingsraad.

Voor vragen of informatie is ons secretariaat bereikbaar via het volgende mailadres: or@betuwezorg.nl