Clientenraad

De cliëntenraad is er voor u
BetuweZorg vindt het belangrijk dat cliënten meedenken over de koers die zij volgt. Daarom heeft BetuweZorg een cliëntenraad. Cliënten of hun vertegenwoordigers kunnen zich hiervoor verkiesbaar stellen. Heeft u hiervoor interesse, neem dan contact op met de cliëntenraad. Bekijk voor meer informatie eerst het reglement en de profielschets.
 
Doel van de cliëntenraad?
De cliëntenraad ziet erop toe dat de kwaliteit van de zorg gewaarborgd blijft. Dit betekent, dat zij controleert of de cliënt de juiste zorg krijgt waar hij/ zij recht op heeft en of hij/ zij tevreden is over de ontvangen zorg.

Wat doet de cliëntenraad?

  • Behartigt de belangen van cliënten door op kritische wijze de stappen van BetuweZorg te volgen
  • Praat met cliënten om te horen hoe zij de zorg van BetuweZorg ervaren
  • Praat met medewerkers van BetuweZorg over hun werkervaringen binnen de organisatie
  • Verzamelt wensen en behoeften van cliënten en geeft deze door aan het bestuur
  • Geeft advies aan het bestuur over alle onderwerpen die voor de cliënten van belang zijn

Contact met de cliëntenraad
Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties over de zorg die BetuweZorg levert, dan hoort de cliëntenraad dat graag. Wat kan volgens u beter, wat vindt u juist heel goed? Met uw bijdrage kan de cliëntenraad de belangen van alle cliënten beter behartigen. De cliëntenraad kunt u bereiken door contact op te nemen met een van de leden van de cliëntenraad.

Heeft u een persoonlijke klacht, dan kunt u de cliëntvertrouwenspersoon van BetuweZorg hiervoor benaderen.

Jaarverslag 
Bekijk hier het jaarverslag 2018 van de cliëntenraad.

Leden Cliëntenraad BetuweZorg


Peter Raaijmakers, voorzitter cliëntenraad
Ik ben 8 jaar bestuurder geweest (wethouder van de gemeente Landerd met in mijn portefeuille o.a. Volksgezondheid, ouderen en de WMO) en heb ruim 35 jaar als fysiotherapeut (Fysiotherapie Schaijk) binnen de eerste lijn gewerkt. Ik heb de nodige ervaringen opgedaan  in de samenwerking met andere gezondheids- en welzijnsmedewerkers. “Samen maak je het verschil” Nu heb ik een eigen bedrijf (PR Care & Quality) waarbij ik projecten in de zorg begeleid. Met mijn ervaringen binnen de zorg (uitvoerend en bestuurlijk) wil ik een bijdrage leveren aan een goed functionerende cliëntenraad van BetuweZorg. Vooral de kwaliteit van de zorg en dienstverlening zijn voor mij essentieel.

E-mail: peterraaijmakers@home.nl
Telefoon: 06-50242139

Erika van de Pol, lid cliëntenraad en cliëntvertrouwenspersoon
Mijn naam is Erika van de Pol, sinds januari 2016 ben ik werkzaam als cliëntvertrouwenspersoon voor cliënten van BetuweZorg. In het verleden ben ik werkzaam geweest in de hulpverlening, in de zorg en in het onderwijs. Momenteel ben ik, naast cliëntvertrouwenspersoon, o.a. werkzaam als jongerencoach.

E-mail: evandepolcvp@gmail.com
Telefoon: 06-45861248

Wendy van Rijcken-van Eck, lid cliëntenraad
Ik heb een juridische achtergrond en combineer mijn parttime baan als bedrijfsjurist met diverse maatschappelijke nevenactiviteiten, waaronder de Geschillencommissie Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen. In 2016 heb ik  een opleiding “Jurist in de Zorg” gevolgd. Deze kennis van de wet- en regelgeving in de zorgsector zet ik ook graag in voor het adviseren van de directie van Betuwezorg ter bevordering van de kwaliteit van de zorg. Tevens ben ik lid van de Raad van Toezicht van een zorginstelling.

E-mail: w.rijcken@outlook.com   
Telefoon: 06-10281351

Erik Meijer, lid cliëntenraad
Ik ben lid geworden van de cliëntenraad omdat zowel BetuweZorg als ik van mening zijn dat er een cliënten in de raad horen te zitten. Ik maak sinds 2006 gebruik van de thuiszorg van BetuweZorg. Ik hoop samen met andere cliënten BetuweZorg te kunnen voorzien van terugkoppeling van de geboden zorg door BetuweZorg.

E-mail: emreclam@yahoo.com 
Telefoon: 06-52421302

Linda Tersteeg, lid cliëntenraad
In het verleden ben ik werkzaam geweest in de ziekenverzorging en in verschillende verpleegtehuizen. Vanaf 2007 ben ik fulltime mantelzorger voor mijn man geweest tot zijn overlijden aan Parkinson in maart 2017. Met deze kennis van intensieve mantelzorg hoop ik een bijdrage te kunnen leveren binnen de cliëntenraad van de Betuwezorg.

E-mail: linmark@hetnet.nl
Telefoon: 0344-623129

Cliëntvertrouwenspersoon

Binnen de cliëntenraad is Erika van de Pol aangesteld als cliëntvertrouwenspersoon. 

Waarom een cliëntvertrouwenspersoon?
Soms gaat de zorg niet zoals u het graag zou willen. Het kan gaan over het niet nakomen van gemaakte afspraken, of over zorg die niet goed verloopt. Misschien heeft u het gevoel dat u niet serieus genomen wordt en dat er niet naar u wordt geluisterd. Misschien bent u niet tevreden over een gesprek of besluit. Zaken die niet altijd makkelijk ter sprake worden gebracht. Als u het moeilijk vindt om er zelf iets mee te doen, of u weet niet hoe, dan kunt u terecht bij een cliëntvertrouwenspersoon.

Wat doet een cliëntvertrouwenspersoon?
Bij een cliëntvertrouwenspersoon kunt u terecht met uw verhaal. De cliëntvertrouwenspersoon luistert en denkt met u mee. Daarna bespreekt zij samen met u de mogelijkheden om er iets aan te doen. Bijvoorbeeld om een gesprek te regelen met degene over wie het gaat. Als u dat wilt, kan de cliëntvertrouwenspersoon ter ondersteuning aanwezig zijn bij dit gesprek. Mocht u een formele klacht willen indienen, dan kan de cliëntvertrouwenspersoon u ook hierbij ondersteuning bieden.

Onafhankelijkheid
De cliëntvertrouwenspersoon is onafhankelijk van de organisatie. Zij is niet in dienst van BetuweZorg, maar werkzaam vanuit de cliëntenraad. Dat maakt dat de cliëntvertrouwenspersoon objectief kan zijn en uw belangen kan behartigen.

Contact Cliëntvertrouwenspersoon
Erika van de Pol
Telefoon: 06-45861248
E-mail: evandepolcvp@gmail.com

Jaarverslag 
Bekijk hier het jaarverslag 2018 van de cliëntvertrouwenspersoon.