Zorg met indicatie

Voor hulp bij het huishouden en begeleiding kunt u de indicatie aanvragen bij het Wmo loket van uw gemeente. De gemeente bepaalt of u in aanmerking komt voor een indicatie. Bij de aanvraag kunt u aangeven dat u de zorg van BetuweZorg wenst te ontvangen.

Voor verpleging en verzorging kunt u direct contact opnemen met BetuweZorg. Onze wijkverpleegkundige komt bij u thuis voor het stellen van een indicatie. Samen met u wordt er gekeken welke zorg er nodig is.

Wanneer u beschikt over een indicatie en zorg ontvangt, betaalt u in de meeste gevallen een eigen bijdrage. De hoogte van deze bijdrage wordt bepaald door het CAK (Centraal Administratie Kantoor) en is afhankelijk van uw inkomen en eigen vermogen. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met het CAK. 

Als u meer informatie wilt over de verschillende wetten van zorg en ondersteuning kunt u hier een brochure downloaden.