Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk is werk dat in georganiseerd verband wordt verricht ten behoeve van anderen die zorg en ondersteuning nodig hebben. Vrijwilligers hebben bij aanvang van hun werkzaamheden geen persoonlijke relatie met de cliënt. Deze zorg is gericht op het welbevinden van cliënten en het biedt mogelijkheid van extra tijd en aandacht. Het is geen professionele zorgverlening, het levert een bijdrage in vorm van hand- en spandiensten.