Mantelzorg

Mantelzorg is langdurige zorg, meer dan 3 maanden, die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt geboden aan een hulpbehoevende. Deze zorg wordt verleend door personen uit de directe omgeving en vloeit voort uit de sociale relatie (partner, kleinkind, familie, vriend). Het gaat hierbij om extra zorg die meer is dan de onderlinge steun die in een persoonlijke relatie gebruikelijk is. De mantelzorger weet vaak meer over de cliënt wat helpt om verantwoorde zorg te geven. Dit zorgt bovendien voor continuïteit en vertrouwdheid wat bijdraagt aan de kwaliteit van leven van de cliënt. Allerlei vormen van zorg zijn mogelijk; zoals huishoudelijke hulp, praktische steun, begeleiding, emotionele steun en toezicht en kan duren tot in de terminale fase. Mantelzorg stopt niet als de zorgvrager naar een verpleeghuis verhuist.