Informele zorg

In de visie van BetuweZorg is informele zorg een belangrijke schakel in het zorgproces. BetuweZorg ziet professionele zorg als aanvulling op informele zorg. Om het begrip "samen zorgen voor" en zorgen “met” goed inhoud te geven is het van belang om bij elke zorgvraag duidelijk, open en eerlijk met zowel de cliënt als de beschikbare informele zorgverlener te bespreken of deze in staat is om bepaalde zorgtaken deels over te nemen. Belangrijk hierin is de afstemming middels het Sofa model en communicatie tussen de zorgprofessionals en de informele zorgverlener.

Informele zorg verwijst naar zorg en ondersteuning die wordt verleend door mantelzorgers, familieleden, buren, vrienden en vrijwilligers. Informele zorg is zeer divers en vormt een dwarsdoorsnede van onze samenleving. Jong en oud, allochtoon en autochtoon, buitenshuis werkend en niet-werkend, zij dragen zorg en ondersteuning aan mensen die dit nodig hebben, zonder daarvoor aanspraak te maken op betaling van loon. Voldoende informele zorg houdt cliënten langer thuis en cliënten hebben grotere kans om thuis te kunnen sterven als de zorgprofessionals goed met de informele zorg samenwerken. BetuweZorg hanteert spelregels voor de ingezette informele zorg.