Kan iedereen gebruik maken van individuele begeleiding?

Dat ligt eraan of u individuele begeleiding krijgt vanuit de Wmo. In dat geval moet u aan een aantal eisen voldoen. Deze staan hier voor u opgesomd:

  • U moet 18 jaar of ouder zijn.
  • U bent niet zelfredzaam of kunt niet op eigen houtje meedoen met de samenleving.
  • U heeft geen recht op zorg die valt onder de Wlz (Wet langdurige zorg).
  • Het is niet mogelijk om voldoende hulp te ontvangen van bekenden.

Als u niet aan deze eisen voldoet, zijn er voldoende mogelijkheden om hulp te ontvangen. Zo kan bijvoorbeeld ook vanuit de Wlz begeleiding worden geleverd. En zelfs voor mensen onder de 18 kan begeleiding worden geleverd vanuit de Jeugdwet. Bij BetuweZorg kijken we namelijk naar wat er wél mogelijk is. Wij zijn er om u te helpen. Ook als u niet zeker weet of u recht heeft op individuele begeleiding vanuit de Wmo, kunt u contact met ons opnemen. Om hulp te ontvangen zult u vaak eerst om hulp moeten vragen. Blijf niet zitten in een situatie waar u ongelukkig van wordt. Voor veel problemen is een oplossing te vinden en wij kunnen u daarbij helpen.

Onze cliënten beoordelen ons

Onze cliënten hebben onze dienstverlening beoordeeld met een

8.2